logo

Chính sách chống Spam

SlimEmail yêu cầu người dùng chấp nhận sử dụng Dịch vụ này phải tuân thủ Chính sách chống spam của Slimemail được nêu dưới đây. Việc sử dụng Dịch vụ cũng phải tuân thủ Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ hiện hành.

Chính sách chống Spam Email Marketing

Spam là viết tắt của từ Stupid Pointless Annoying Messages, có nghĩa là : những bức thư ngu ngốc, gây phiền toái. Spam, còn được gọi là thư rác, là một thư email thương mại không được yêu cầu, đặc biệt là thư email hàng loạt. Không được yêu cầu có nghĩa là người nhận chưa được cấp quyền xác minh cho thư được gửi. Hàng loạt có nghĩa là thư được gửi như một phần của bộ sưu tập lớn hơn các thư, tất cả đều có nội dung giống hệt nhau. Thuật ngữ 'gửi thư rác' dùng để chỉ truyền, phân phối hoặc phân phối bất kỳ thư điện tử thương mại không mong muốn nào, đặc biệt là với số lượng hàng loạt, thông qua phương tiện giao tiếp điện tử.

SlimEmail yêu cầu tất cả người dùng tuân thủ các yêu cầu pháp lý sau đây được thiết lập cho nhà cung cấp dịch vụ email thương mại: CAN SPAM Act 2003, Chỉ thị 2000/31 / EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 8 tháng 6 năm 2000 về khía cạnh pháp lý của các dịch vụ xã hội thông tin, đặc biệt, thương mại điện tử trong thị trường nội bộ ('Chỉ thị về thương mại điện tử'), cùng với Chỉ thị 2002/58 / EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 12 tháng 7 năm 2002, liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư ngành truyền thông điện tử ('Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử') và luật pháp có hiệu lực tại quốc gia cư trú của người dùng.

Email đăng ký có thể được thêm vào tài khoản Dịch vụ (“Tài khoản Slimemail”) theo nhiều cách. Họ có thể gửi một email trống đến địa chỉ tài khoản của bạn tại SlimEmail.vn hoặc điền vào biểu mẫu form trên trang web của bạn. Địa chỉ email cũng có thể được nhập, thêm thông qua các lệnh API hoặc được thêm vào danh sách gửi thư theo cách thủ công. Trong những trường hợp này, Người dùng phải có sự cho phép của người đăng ký để xử lý dữ liệu của họ. Nghiêm cấm việc gửi thư cho bất kỳ người nào không thể hiện sự đồng ý của họ để nhận thông tin đó từ Người dùng. Chúng tôi xin lưu ý rằng sự đồng ý của người đăng ký có thể không được giả định hoặc suy ra từ các phát biểu của nội dung khác. Ngoài ra, người đăng ký có thể rút lại sự đồng ý của họ bất kỳ lúc nào.
SlimEmail sẽ gửi một người đăng ký mới một thông báo xác nhận sự quan tâm của họ trong việc nhận thông tin từ Người dùng. Người dùng có thể yêu cầu tắt xác nhận cho đăng ký email và web.
Chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận tùy chọn tham gia cho tất cả Người dùng. Điều này ngăn chặn hiệu quả các khiếu nại spam và làm cho danh sách phản hồi nhanh hơn nhiều, vì người đăng ký nhận được thông tin mà họ mong đợi. Email xác nhận có thể được tùy chỉnh để người nhận có thể dễ dàng nhận ra danh sách họ đăng ký. 
SlimEmail nghiêm cấm người dùng thuê, cho thuê và / hoặc mua địa chỉ email từ bên khác, cũng như thu thập chúng thông qua các biện pháp trái pháp luật, chẳng hạn như quét hoặc thu thập qua các phần mềm khác, việc sử dụng bất kỳ loại giải pháp tự động, phần mềm hoặc tập lệnh nào đều bị nghiêm cấm. Người dùng có thể lưu trữ, quản lý dữ liệu và gửi thông tin điện tử chỉ cho những người nhận đã đồng ý rõ ràng để nhận thông tin đó từ Người dùng.
 Chúng tôi giữ quyền xác thực danh sách người đăng ký mà bạn import vào theo điều khoản về chất lượng của chúng, tức là trong số những email có yêu cầu phê duyệt gửi thư điện tử, tồn tại các bẫy spam hoặc lỗi chính tả. Kết quả tiêu cực của việc xác minh này cho phép chúng tôi từ chối danh sách được nhập. Nếu số lượng địa chỉ email lớn hơn được nhập, chúng tôi có quyền yêu cầu Người dùng thực hiện một văn bản kiểm tra cho một phần địa chỉ email. Khả năng của người dùng để nhập toàn bộ danh sách hoặc gửi tin nhắn đến các địa chỉ email còn lại từ danh sách sẽ phụ thuộc vào kết quả của văn bản kiểm tra.

Người dùng phải cung cấp thông tin thật và chính xác để sử dụng trong tiêu đề email của họ, nghĩa là dữ liệu "Từ" và "Tới" phải xác định rõ ràng người gửi. Dòng chủ đề không được lừa đảo, và do đó đánh lừa người đăng ký về mục đích và nội dung của thư.
Các tin nhắn không được chứa bất kỳ nội dung thô tục hoặc bất hợp pháp nào.

Người dùng phải cung cấp địa chỉ bưu chính thật và chính xác của họ sẽ được bao gồm trong mỗi chân trang thư. Người dùng được yêu cầu duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu này để đảm bảo dữ liệu hiện tại, đầy đủ và chính xác.

Mỗi thư được gửi từ Tài khoản SlimEmail chứa liên kết hủy đăng ký không thể xóa được. Liên kết sẽ tự động cập nhật danh sách gửi thư để đảm bảo rằng người đăng ký đã chọn không tham gia sẽ không được gửi thêm bất kỳ thư nào.
Người dùng không được phép gửi thư cho bất kỳ cá nhân nào đã được thêm vào danh sách gửi thư, nhưng sau đó đã hủy đăng ký thư đó. SlimEmail tự động xử lý tất cả yêu cầu hủy đăng ký thay mặt Người dùng. Danh sách các cá nhân đã chọn Hủy đăng ký sẽ được cung cấp trong Tài khoản của Khách hàng.

Người dùng không được sử dụng Dịch vụ để gửi bất kỳ yêu cầu và thư điện tử không mong muốn nào. Không phải địa chỉ email Slimemail.vn cũng như URL Slimemail có thể được bao gồm trong một tin nhắn hàng loạt hoặc trong một trang web được quảng cáo hàng loạt.
Các hành động phù hợp, chẳng hạn như chấm dứt tài khoản của Người dùng mà không cần thông báo hoặc hoàn lại tiền và / hoặc báo cáo Khách hàng và sự cố với ISP của họ và các cơ quan có thẩm quyền sẽ được thực hiện, có hoặc không có thông báo theo quyết định của chúng tôi và Người dùng được tìm thấy gửi spam hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào khác. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Người dùng phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh hoặc thiệt hại mà SlimEmail hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do mất mát do sự không tuân thủ Chính sách chống spam này.

Nếu bạn cho rằng mình đã bị Spam, vui lòng thông báo cho info@slimsoft.vn

img

Tiết kiệm chi phí quảng cáo với email marketing

Chăm sóc và bán hàng tự động bằng SlimEmail

096.2629.444