Quay về
Trang chủ

Email marketing cơ bản cho người mới bắt đầu

Trang chủ | SlimEmail (28/07/2022)

Theo DMA, Email Marketing là kênh tiếp thị trực tiếp đầu tư hiệu quả nhất khi chỉ mất chi phí 1 USD cho lợi nhuận 42 USD. Đây sẽ trở thành một trong những nền tảng giao tiếp được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất trong tương lai.

Nhưng để thu được lợi ích tối đa khi tiếp thị qua email, bạn phải thực hiện một cách tiếp cận toàn diện để đưa ra các chiến lược phù hợp và đúng đắn. 

Chia sẻ Ebook "Email marketing cơ bản cho người mới bắt đầu" được biên soạn bởi SlimEmail

Những nội dung chính

  1. Mục đích thực sự của Email Marketing
  2. Sự khác biệt email marketing và các loại hình quảng cáo
  3. Cách thiết kế nội dung email thu hút
  4. Các bước triển khai chi tiết
  5. Mẫu kế hoạch email marketing
  6. Đánh giá hiệu quả chiến dịch

Tải slide chi tiết  "Email marketing cơ bản cho người mới bắt đầu": tại: 
https://go.slimcrm.vn/email-marketing-co-ban

 


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.