Quay về
Trang chủ

SlimEmail hợp tác và tài trợ cho trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Trang chủ | SlimEmail (19/09/2022)Trong xu hướng phát triển nhanh chóng của nền công nghệ thế giới, Chính phủ coi khởi nghiệp sáng tạo là một trong những mục tiêu cấp quốc gia nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng phát triển để có thể trở thành những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh và thành lập các Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là một trong những chính sách nổi bật.

Với mục đích đánh giá các tác động của các chương trình hỗ trợ từ Chính phủ, Bộ, Ngành và thành phố Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp với Ban Truyền thông Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia NSSC đã thực hiện khảo sát "Thực trạng kết nối Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và Nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp/ startup, chuyên gia, cố vấn/huấn luyện viên và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo".

Đây sẽ là nguồn thông tin quan trọng hỗ trợ lãnh đạo Thành phố trong việc xây dựng chính sách và dự án để hỗ trợ các startup, chuyên gia, cố vấn và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Trong vai trò là nhà tài trợ cho chiến dịch, SlimEmail cùng với ban truyền thông Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia NSSC đã thống nhất về gói dịch vụ dành cho các đơn vị tham gia khảo sát bao gồm:
  • 1 tháng sử dụng SlimEmail - công cụ tiếp thị email tự động
  • 3 tháng sử dụng SlimCRM - nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ
  • 1 năm sử dụng SlimWeb - Công cụ tạo website và landing page
  • 1 năm sử dụng SlimAds - công cụ tăng số lượng khách hàng 
Mong rằng gói tài trợ sẽ trở thành động lực, góp phần thu hút các doanh nghiệp và tổ chức tham gia tích cực chiến dịch khảo sát và đạt được kết quả thành công tốt đẹp

SlimEmail.vn - Giải pháp Email marketing toàn diện cho doanh nghiệp
Hỗ trợ: 0962.629.444
Hòm thư: info@slimsoft.vn 


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.