Hướng dẫn sử dụng BẰNG VIDEO

Hướng dẫn nhập danh sách từ file excel bằng Google Sheet

Bạn có thể nhập danh sách email từ file excel thông qua Google drive. Download file với định dạng CSV sau đó upload lên phần mềm.

Hướng dẫn tạo chiến dịch gửi email

Sau khi đăng nhập vào tài khoản bạn Tạo chiến dịch mới rồi nhập các thông tin vào các trường tương ứng. Bạn có thể tạo email thông qua Công cụ thiết kế email Kéo - Thả hoặc Mẫu dựng sẵn.

Hướng dẫn đặt lịch gửi email tự động

Nếu bạn muốn "hẹn giờ" cho chiến dịch thì SlimEmail cũng cho phép bạn làm điều đó chỉ với thao tác đơn giản.

Hướng dẫn cá nhân hóa nội dung email

Cá nhân hóa nội dung email nghĩa là bạn có thể gửi email đến tên một người cụ thể. Ví dụ: Kính gửi anh An! thay vì viết chung chung: Kính gửi quý khách!

Hướng dẫn tạo kịch bản email tự động

Kịch bản là 1 chuỗi email bám đuổi. Khi khách hàng đăng ký thông tin vào form, hệ thống sẽ tự động gửi email cho khách hàng ngay sau khi đăng ký hay sau 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần... tùy bạn thiết lập.

Hướng dẫn tích hợp form SlimEmail vào website

Nếu bạn đã có website, bạn có thể tích hợp form đăng ký từ SlimEmail vào web để thu thập data khách hàng và tạo kịch bản email tự động.

Hướng dẫn thay ảnh nền trong công cụ thiết kế email

Hướng dẫn thay ảnh nền trong công cụ thiết kế email Kéo - Thả: http://user.slimemail.vn/mailbuilder/

Hướng dẫn bổ sung trường thông tin tùy chỉnh

Hướng dẫn bổ sung thêm các trường thông tin khác trường Họ Tên và Địa Chỉ Email mặc định trên SlimEmail. Ví dụ: Số điện thoại, Địa chỉ, Tên công ty...

Giải đáp thắc mắc

img

Tiết kiệm chi phí quảng cáo với email marketing

Chăm sóc và bán hàng tự động bằng SlimEmail